Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο – Αρχές κβαντομηχανικής

Ερευνητής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΧΤΣΙΔΗΣ Anatolia College billykachtsidis@gmail.com Επιβλέπων καθηγητής: Διαμαντής Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Φυσικής Anatolia College diamadis@anatolia.edu.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή, έχει στόχο την ανάλυση, την ιστορική αναδρομή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, που ...